Testimonial - Kold Yee

 
 
 
 
收到攝影師既相 睇返當日既婚紗真係好靚好靚 撻訂轉揀你地既婚紗真係我做得好正確既決定 你地既新設計婚紗都超靚 好想著
Kold Yee

koldyee 1

koldyee 2

koldyee 3

koldyee 4